Ξενάγηση στο εργοστάσιο

Τοποθεσία εταιρείας 2
εργοστασιακό img-1
εργοστασιακό img-2